Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO 9227      
Kabul Tarihi : 10.02.1999
İptal Tarihi : 21.12.2006
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Korozyon deneyleri-Yapay atmosferlerde tuz püskürtme deneyleri
Başlık (İng) : Corrosion Tests In Artificial Atmospheres-Salt Spray Tests
Kapsam : Bu standard, metal malzemelerin korozyona dayanımını değerlendirmek amacıyla yapılan nötr tuz püskürtme (NSS), asetik asitli tuz püskürtme (AASS) ve bakırlı-hızlandırılmış tuz püskürtme (CASS) deneyleri için cihaz, reaktifleri ve işlemleri kapsar
Kapsam (İng) : This standard specifies the apparatus, the reagents and procedure to be used in conductina the neutral salt spray (NSS) acetic acid salt spray (AASS) and copper-accelerated acetic acid salt spray (CASS) tests for assesiment of the corrosion resistance of metalic material
Yerini Aldığı : TS 3317 :1979;  TS 3318 :1979;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 9227 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 9227:1990
Uluslararası Karşılıklar : ISO 9227: 1990--; BS 7479: 1991 (EQV)--; NF A05-101: 1991 (NF ISO 9227: 1991)--; DIN 50021: 1988 (NEQ)--; ISO 9227: 1990--
Tercüme Edildiği STD : ISO 9227: 1990
ICS Kodu : 19.040 Çevresel Deneyler; 77.060 Metallerin Korozyonu
Atıf Yapılan STD : TS ISO 9227 :1999 (ISO 1462: 1973 (EN ISO 4562) (TS 1541)*ISO 3574: 1986 (TS 3813)*ISO 4540: 1980 (EN ISO 4540)*ISO 6372-1: 1989);;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 20
Fiyatı : 159,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-