Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :(EC) 765/2008)
TS No : TS EN ISO 9001      
Kabul Tarihi : 23.10.2015
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Kalite yönetim sistemleri - Şartlar
Başlık (İng) : Quality Management Systems-Requirements
Kapsam : Bu Standard aşağıdaki durumlarda, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin karşılaması gerekli şartları kapsar: a) Müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayan ürünü, düzenli olarak sağlama yeteneğini göstermeye ihtiyaç duyduğunda, b) Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygunluk güvencesi için gereken prosesler dahil sistemi etkin olarak uygulayarak müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında.
Kapsam (İng) : This International Standard specifies requirements for a quality management system where an organization a) needs to demonstrate its ability to consistently provide product that meets customer and applicable statutory and regulatory requirements, and b) aims to enhance customer satisfaction through the effective application of the system, including processes for continual improvement of the system and the assurance of conformity to customer and applicable statutory and regulatory requirements. NOTE 1 In this International Standard, the term “product” applies to the product intended for, or required by, a customer or the product realization processes. This applies to any intended output resulting from product realization processes, including purchasing. NOTE 2 Statutory and regulatory requirements may be expressed as legal requirements.
Yerini Aldığı : TS EN ISO 9001 :2008;  TS EN ISO 9001 :2009;  TS EN ISO 9001/AC :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 9001:2015
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 9001-EQV; ISO 9001-EQV
ICS Kodu : 03.120.10 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 9000 :2015;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : en
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 45
Fiyatı : 84,00 EURO  (2.943,27 TL + %10 Kdv)
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-