Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60695-2-10      
Kabul Tarihi : 16.04.2003
İptal Tarihi : 18.12.2013
Hazırlık Grubu : Elektrik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Yangın tehlikesi deneyi-Bölüm 2-10: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney metotları-Kızaran tel cihazı ve ortak deney işlemi
Başlık (İng) : Fıre hazard testıng-Part 2-10 Glowıng/hot-wıre based test methods;glow-wıre apparatus and common test procedure
Kapsam : Bu standard, simulasyon tekniğiyle yangın tehlikesinin değerlendirmek için kısa sürede kızaran elemanlar veya aşırı yüklenmiş dirençler gibi ısı kaynaklarıyla üretilebilen ısıl zorlamaların etkisini simule etmek için kızaran tel cihazını ve ortak deney işlemini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers the glow-wıre apparatus and common test procedure to sımule the effect of thermal stresses whıch may be produced by heat sources such as glowıng elements or overloaded resıstors for short perıods ın order to assess the fıre hazard by a sımulatıon techınıque.test to be applıed to end-products for hazars testıngs
Yerini Aldığı : TS HD 541 S1 :2000;  
Yerine Geçen : TS EN 60695-2-10 :2013;  TS EN 60695-2-10 :2013;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60695-2-10:2001
Uluslararası Karşılıklar : IEC 60695-2-10--; EN 60695-2-10--; DIN EN 60695-2-10--; BS EN 60695-2-10--; NF C20-924-2-10--
Tercüme Edildiği STD : EN 60695-2-10
ICS Kodu : 13.220.40 Malzeme ve Ürünlerin Tutuşma ve Yanabilirliği; 29.020 Elektrik Mühendisliği (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS EN 60695-2-11 :2003;  TS EN 60695-2-1/2 :2000;  TS EN 60695-2-1/3 :2000;  TS ISO 4046 :1996;  TS EN ISO 13943 :2002;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 14
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-