Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 15037-1      
Tercüme Tarihi : 13.01.2011
Kabul Tarihi : 9.04.2009
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Öndökümlü beton mamuller - Dişli döşeme sistemleri - Bölüm 1: Kirişler
Başlık (İng) : Precast concrete products – Beam and block floor systems - Part 1: Beams
Kapsam : Bu standard, EN 1992-1-1: 2004’e uygun şekilde, normal ağırlıklı beton kullanılarak imal edilen, kil kabuklu olan veya olmayan, dişli döşeme veya çatı sistemleri oluşturmak üzere prEN 15037-2 veya prEN 15037-3 veya prEN 15037-4 veya prEN 15037-5’e uygun bloklarla birlikte kullanılan, betonarme veya öngerilmeli, öndökümlü kirişlere ait gerekleri, temel performans kriterlerini ve uygunluk değerlendirmesini kapsar. Dişli döşeme veya çatı sistemlerinde yerinde döküm beton kullanılır veya kullanılmayabilir. Döşeme ve çatı sistemlerinin tiplerine ait örnekler, Ek B’de verilmiştir.
Kapsam (İng) : This European Standard deals with the requirements, the basic performance criteria and evaluation of conformity for precast beams made of reinforced or prestressed normal weight concrete according to EN 1992-1-1:2004, with or without clay shell, used in conjunction with blocks in compliance with prEN 15037-2 or prEN 15037-3 or prEN 15037-4 or prEN 15037-5, with or without cast in-situ concrete for the construction of beam-and-block floor and roof systems. Examples of typology of floor and roof systems are given in Annex B.
Tadil Eden : TS EN 15037-1/D1 :2015;  
Yararlanılan Kaynak : EN 15037-1:2008
Uluslararası Karşılıklar : EN 15037-1-EQV; DIN EN 15037-1--; BS EN 15037-1--; NF P19-810-1--
Tercüme Edildiği STD : EN 15037-1
ICS Kodu : 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 1990 :2002 (EN 1990);;  TS EN 1992-1-1 :2005 (EN 1992-1-1);;  TS EN 1992-1-2 :2005 (EN 1992-1-2);;  tst EN 10080 (Öncelikli 1) : (EN 10080);;  TS EN 12390-4 :2002 (EN 12390-4);;  TS EN 13369 :2010 (EN 13369);;  TS EN 15037-2 :2010 (EN 15037-2);;  TS EN 15037-3 :2010 (EN 15037-3);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 82
Fiyatı : 440,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-