Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 11688-2      
Kabul Tarihi : 24.04.2002
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Akustik - Düşük gürültü seviyesine sahip makine ve donanım tasarımı için tavsiye edilen uygulama - Bölüm 2: Düşük gürültülü tasarım fiziğine giriş
Başlık (İng) : Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment - Part 2: Introduction to the physics of low-noise design ISO/TR 11688-2:1998
Kapsam : Bu standard, düşük gürültülü tasarım kuralları için fiziksel altyapı sağlamayı, TS EN ISO 11688-1 standardında verilen örnekleri ve yoğun olarak özel literatürlerin kullanımı için desteklemeyi kapsar.
Kapsam (İng) : This standard, provides the physical background for the low-noise design rules and examples given in ISO/TR 11688-1 and supports the use of extensive special literature.
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 11688-2:2000
Uluslararası Karşılıklar : ISO 11688-2-EQV; EN ISO 11688-2-EQV; DIN EN ISO 11688-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 11688-2
ICS Kodu : 17.140.20 Makina ve Ekipmanlardan Kaynaklanan Gürültü; 21.020 Makina, Cihaz ve Ekipmanların Özellikleri ve Tasarımı
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 11688-1 :2001;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 53
Fiyatı : 164,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-