Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 16373-2      
Tercüme Tarihi : 3.12.2015
Kabul Tarihi : 30.10.2014
Hazırlık Grubu : TK34: Tekstil Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Tekstil - Boyar maddeler - Bölüm 2: Allerjik ve kanserojen boyar maddeler dahil, özütlenebilir boyar maddelerin tayini için genel yöntem (piridin-su kullanılan yöntem) (ISO 16373-2:2014)
Başlık (İng) : Textiles - Dyestuffs - Part 2: General method for the determination of extractable dyestuffs including allergenic and carcinogenic dyestuffs (method using pyridine-water) (ISO 16373-2:2014)
Kapsam : ISO 16373’ün bu bölümü, piridin/su (1:1) kullanılarak her çeşit lif ve boyar madde tipleri için yapılan özütleme ile tekstil ürünlerindeki özütlenebilir boyar maddeleri tespit etmek için kullanılan analizleri kapsar. Bu standard (bk. Ek A ve Ek B) bu yöntem kullanılarak analiz edilebilen alerjik ve kanserojen boyar maddelerin listesini verir; boyar maddelerin bu listesi genişleyebilir.
Kapsam (İng) : This part of ISO 16373 specifies the analyses used to detect extractable dyestuffs in textile products, with the extraction performed for all kind of fibres and types of dyestuffs using pyridine/water (1:1). It lists (see Annexes A and B) the allergenic and carcinogenic dyestuffs which can be analysed using this method; the lists of dyestuffs are expandable.
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 16373-2:2014
Uluslararası Karşılıklar : 16373-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : 16373-2
ICS Kodu : 59.080.01 Tekstiller (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 3696 :1996;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 33
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-