Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 9093      
Kabul Tarihi : 3.04.1991
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi- Su, atık su ve çamur analiz metotları- Hidrokarbonların tayini
Başlık (İng) : Water Quality- Methods for the Analysis of Water, Waste Water and Sludge Determination of Hydrocarbons
Kapsam : Bu standard, su, atıksu ve çamurlarda hidrokarbonların tayinini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard is about determination of hydrocarbons, in water, waste water and sludge.
Yararlanılan Kaynak : DIN 38409 Part 18 (1981), Standard Methods For theWater and Waste Water, Examination, 1985
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel) ; 13.030.20 Sıvı Atıklar, Çamur ; 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS 9093 :1991 (TS 5090*TS 5106);;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 11
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-