Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 9578      
Kabul Tarihi : 19.11.1991
İptal Tarihi : 12.04.2021
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Dokümantasyon ve enformasyon terimleri - Temel kavramlar
Başlık (İng) : Documentation and Information Vocabulary-Part 1:Basic Concepts
Kapsam : Bu standard, dokümantasyon ve enformasyon alanı ile ilgili olarak seçilen kavramların terimlerini ve tariflerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers the basic copcepts of documentation and information.
Yerine Geçen : TS ISO 5127 :2021;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 5127-1:1983
Uluslararası Karşılıklar : ISO 5127-1 (1983)--; ISO 5127-1:1983 EQV--
Tercüme Edildiği STD : ISO 5127-1:1983 EQV
ICS Kodu : 01.040.01 Genellemeler,Terminoloji,Standardizasyon,Dökümantasyon (Terimler); 01.140.20 Enformasyon Bilimleri
Atıf Yapılan STD : TS 2144 :1975 (TS 2144);;  TS 4830 :1986 (TS 4830);;  TS 5189 :1987 (TS 5189);;  TS 9579 :1991 (TS 9578);;  
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 16
Fiyatı : 159,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-