Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 10486 EN 60998-1      
Kabul Tarihi : 10.04.1997
İptal Tarihi : 7.04.2005
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Bağlama düzenleri (klemensler)-Ev ve bnzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için-Bölüm 1: Genel kurallar
Başlık (İng) : Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes Part 1-General requirements
Kapsam : Bu standard 1000 V aa. 1500 V da.ya kadar ev ve benzeri yerlerde kullanılan alçak gerilim devrelerindeki bağlama düzenlerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers connecting devices for low voltage circuits upto 1000 V ac or 1500 V. dc for household and similar purposes
Yerini Aldığı : TS 10486 :1992;  
Yerine Geçen : TS 10486 EN 60998-1 :2005 (-);;  
Tadil Eden : TS 10486 EN 60998-1/A1 :2005;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60998-1:1993
Uluslararası Karşılıklar : EN 60998-1:1993,73/23/EEC--; IEC 998-1: 1990 NEQ--; BS EN 60998-1: 1993 EQV--; DIN EN 60998-1: 1994 EQV--; EN 60998-1:1993--
Tercüme Edildiği STD : EN 60998-1:1993
ICS Kodu : 29.120.30 Fişler ve Prizler
Atıf Yapılan STD : TS 10486 EN 60998-1 :1997 (IEC 112 (TS 3338)*IEC 228 (TS 6570)*IEC 529 (TS 3033 EN 60529)*IEC 664 (TS 8162)*IEC 695-2-1 (TS 5019)*ISO 1456 (1626)*ISO 2039-2 (TS 406)*ISO 2081 (TS 1715)*ISO 2093 (TS 1885)*EN 60998-2 Serisi (TS EN 60998-2 Serisi));;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 30
Fiyatı : 149,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-