Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/95/EC(73/23/EEC))
TS No : TS 9765 HD 22.4 S4      
Kabul Tarihi : 3.03.2005
İptal Tarihi : 22.11.2011
Hazırlık Grubu : Kablo Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kablolar - Çapraz bağlı yalıtımlı - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v olan bölüm 4: Kordonlar ve bükülgen kablolar
Başlık (İng) : Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross-linked insulation -- Part 4: Cords and flexible cables
Kapsam : Bu standard, beyan gerilimi en çok 450 / 750 V olan, EPR yalıtımlı ve EPR veya polikloropren veya diğer eşdeğer sentetik elâstomer kılıflı kordonların ve bükülgen kabloların özeliklerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard details the particular specifications for EPR insulated and EPR or polychloroprene or other equivalent synthetic elastomer sheathed cords and flexeble cables of rated voltages up to including 450/750 V.
Yerini Aldığı : TS 9765 HD 22.4 S3 :2001;  TS 9765 HD 22.4 S3/A2 :2003;  
Yerine Geçen : TS EN 50525-2-21 :2011;  TS EN 50525-2-21 :2011;  
Yararlanılan Kaynak : HD 22. 4 S4 :2004
Uluslararası Karşılıklar : HD 22. 4 S4 -EQV; NF C32-102-4--
Tercüme Edildiği STD : HD 22. 4 S4
ICS Kodu : 29.060.20 Kablolar
Atıf Yapılan STD : TS EN 50265-2-1 :2000;  TS EN 50334 :2004;   : (EN 50356);;   : (EN 60811 (serisi));;  TS 6570 HD 383 S2 :1997;  
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 23
Fiyatı : 149,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-