Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 11173      
Kabul Tarihi : 28.02.2002
İptal Tarihi : 13.01.2011
Hazırlık Grubu : Hizmet Standardları İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : İş yerleri - Baharat işleme yerleri - Genel kurallar
Başlık (İng) : Work places - Manufacture places for spices - General rules
Kapsam : Bu standard, baharat işleme yerlerinin fiziksel yapı, işletmecilik ve çalışan personelin özelliklerine ait kuralları kapsar.
Kapsam (İng) : This standard, includes general rules for physical structure, management and working personnel characteristics of manufacture places of spices.
Yerini Aldığı : TS 11173 :1993;  
Yerine Geçen : TS 11173 :2011;  
Yararlanılan Kaynak : 1- Sağlık Zabıta Talimatnames Rehberi, 2- İşyeri Açma Yönetmeliği, 3- SAĞLAM, Ö.F., Tüek Gıda Mevzuatı, 4- İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Mevzuatı, 5- Konu İle İlgili Yetkililerle Yapılan Görüşmeler.
ICS Kodu : 03.080.30 Tüketiciler İçin Hizmetler
Atıf Yapılan STD : TS 266 :1997;  TS 1017 :1985;  TS 1049 :1979;  TS 1258 :1983;  TS 1771 :1974;  TS EN ISO 948 (Eski no: TS 2109) :1990;  TS 2290 ISO 959-1 :2000;  TS 2291 :1976;  TS 2419 :2001;  TS 2621 :1990;  TS 2622 :1977;  TS 2623 :1990;  TS 2624 :1990;  TS 2644-1 ISO 3632-1 :2001;  TS 3223 :1978;  TS 3269 ISO 7386 :2001;  TS 3419 :1979;  TS 3420 :1979;  TS 3498 ISO 2256 :2001;  TS 3706 :2001;  TS 3713 :1982;  TS 3768 :1982;  TS 3786 :1982;  TS 3880 :1983;  TS 3881 :1983;  TS 3893 :1983;  TS 3894 :1983;  TS 4062 :1983;  TS 4156 :1995;  TS 4172 :1984;  TS 4215 :1984;  TS 4281 :1984;  TS 4448 :1985;  TS 4513 :1985;  TS 5058 :1987;  TS 5103 :1987;  TS 5338 :1987;  TS 5932 :1988;  TS 6075 :1988;  TS 8358 :1998;  TS 9401 :1991;  TS 9881 :1999;  TS 11125 :1993;  TS 11126 :1993;  TS 12201 :1997;  TS 12268 :1997;  TS 12449 :1998;  TS 12524 :1999;  TS 12636 :2000;  TS IEC 60364-1 :1999;  TS IEC 60364-4-41 :2000;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 4
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-