Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 900      
Kabul Tarihi : 17.03.1987
İptal Tarihi : 19.03.1998
Hazırlık Grubu : Petrol İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Petrol ve petrol ürünlerinden elle numune alma metotları
Başlık (İng) : Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products
Kapsam : Bu standard, depolanmış veya sevkiyata hazır durumdaki ham petrol ve petrol ürünlerinden el ile numune alma metotlarını kapsar. Elektrik izolatör yağlarından, aktarma organlarında kullanılan hidrolik sıvılardan ve propan, bütan gibi gazlardan, TS 1448 û'e göre Reid buhar basıncı 179 kPa ve daha yüksek olan sıvılaştırılmış gazlardan,......
Kapsam (İng) : This method cover procedures for obtaining representative samples of stacks or shipments of crude petroleum and petroleum products, expect electrical insulating oils, and butane, propane, and other petroleum pdoducts that are gases of atmospheric temparature and pressure.
Yerine Geçen : TS 900-1 ISO 3170 :1998;  TS 900-2 EN ISO 3171 (Eski no: TS 900-2 ISO 3171) :1999;  
Yararlanılan Kaynak : ASTM D 270
Uluslararası Karşılıklar : ISO 3170--; ASTM D 270--; ASTM D 270 EQV--
Tercüme Edildiği STD : ASTM D 270 EQV
ICS Kodu : 75.080 Petrol Ürünleri (Genel)
Atıf Yapılan STD : : (TS 900:1974);;   : (TS 1233:1974);;  TS 2834 :1977;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 40
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-