Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 419212-1      
Kabul Tarihi : 18.12.2017
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Elektronik Kimlik, Kimlik Doğrulama ve Güvenilir Hizmetler İçin Güvenli Unsurlar için Uygulama Arabirimi - Bölüm 1: Giriş ve ortak tanımlar
Başlık (İng) : Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 1: Introduction and common definitions
Kapsam : Bu bölüm, aşağıdaki kısımlara ilişkin bilgilendirici bir giriş niteliğindedir. Verilen bilgilerin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için aşağıdaki bölümlere rehberlik eder. Bu nedenle Kısım 1, tarih, uygulama bağlamı, pazar perspektifi ve elektronik imzaların temel anlayışı hakkında bir eğitim materyali hazırlamaktadır.
Kapsam (İng) : This part is an informative introduction into the following parts. It gives guidance to the following parts in order to allow an efficient usage of the provided information. Therefore Part 1 provides history, application context, market perspective and a tutorial about the basic understanding of electronic signatures.
Yerini Aldığı : TS EN 419212-1 :2015;  TS EN 419212-2 :2015;  
Yararlanılan Kaynak : EN 419212-1:2017
Uluslararası Karşılıklar : EN 419212-1-EQV
ICS Kodu : 35.240.15 Kimlik Kartları ve İlgili Aygıtlar
Cen/Cenelec : CEN
Dili : en
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 60
Fiyatı : 94,00 EURO  (3.282,81 TL + %10 Kdv)
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-