Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1254-1      
Kabul Tarihi : 11.04.2000
İptal Tarihi : 30.09.2021
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Bakır ve bakır alaşımları- Boru bağlantı parçaları- Bölüm 1: Bakır borulara sert veya yumuşak olarak lehimlenebilen bağlantı parçaları
Başlık (İng) : Copper and copper alloys - Plumbing fittings -Part 1: Fittings with ends for capillary soldering or capillary brazing to copper tubes
Kapsam : TS EN 1254-1, TS EN 1057'de belirlenen bakır borulara sert veya yumuşak olarak lehimlenen bağlantı parçalarının uçlarının boyutlarını belirler. Bağlantı parçaları TS EN 1254-1-5 ve diğer standardlarda belirlenen her uç tüplerini de içerirler. Bu standard bağlantı parçaları için işaretleme sistemini de belirler.
Kapsam (İng) : This part of TS EN 1254 specifies connection and dimensions of capillary soldering and brazing ends for the purposes of joining copper tubes specified in TS EN 1057. Fittings may comprise a combination of any of the end type specified in TS EN 1254-1 to 1254-5 or other standards. The standard establisher a designation system for the fittings.
Yerine Geçen : TS EN 1254-1 :2021;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1254-1:1998
Uluslararası Karşılıklar : EN 1254-1:1998 EQV--; BS EN 1254-1:1998 EQV--; NF EN 1254-1:1998 EQV--; DIN EN 1254-1:1998 EQV--; EN 1254-1:1998 EQV--
Tercüme Edildiği STD : EN 1254-1:1998 EQV
ICS Kodu : 23.040.40 Metal Fitingler; 77.120.30 Bakır ve Bakır Alaşımları
Atıf Yapılan STD : TS EN 723 :1998;  TS 9872 EN 1057 :1997;  TS EN 1254-2 :2002;  TS EN 1254-3 :2002;  TS EN 1254-4 :2002;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 19
Fiyatı : 159,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-