Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 3696      
Kabul Tarihi : 1.04.1996
Hazırlık Grubu : Kimya İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su-Analitik laboratuvarında kullanılan-Özellikler ve deney metotları
Başlık (İng) : Water for analytical laboratory use-Specification and test methods
Kapsam : Bu standard inorganik kimyasal maddelerin analizi için laboratuvarda kullanılan üç sınıf suyun özelliklerini ve bunlara karşılık gelen deney metotlarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the requirements and corresponding test methods for three grades of water for laboratory us for the analysis of morganic chemicals.
Tadil Eden : TS ISO 3696/T1 (Numara tadili: TS EN ISO 3696) :1997;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 3696:1995
Uluslararası Karşılıklar : ISO 3696-EQV; EN ISO 3696-EQV; BS ISO 3696-EQV; NF ISO 3696-EQV; DIN ISO 3696-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 3696
ICS Kodu : 71.040.30 Kimyasal Reaktifler
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 9
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-