Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60317-49      
Kabul Tarihi : 8.01.2002
İptal Tarihi : 10.04.2013
Hazırlık Grubu : Kablo Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 49:Cam elyaf sarılı, reçine veya vernikle emprenye edilmiş çıplak veya emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel, sıcaklık indisi 180
Başlık (İng) : Specifications for particular types of winding wires- Part 49: Glass- fibre wound resin or varnish impregnated bare or enamelled round copper wire temperature index 180 (IEC 60317-49:1999)
Kapsam : Bu standard, sıcaklık indisi 180 olan cam elyaf sarılı reçine veya vernikle emprenye edilmiş, çıplak derece 1 veya derece 2 emay kaplı yuvarlak kesitli bakır sargı tellerinin özelliklerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the requirements of glass- fibre wound resin or varnish impregnated bare, grade 1 or grade 2 enamelled round copper winding wire of temperature index 180..
Yerine Geçen : TS EN 60317-49 :2013;  TS EN 60317-49 :2014;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60317-49:2000
Uluslararası Karşılıklar : EN 60317-49:2000 --; IEC 60317-49-EQV; BS EN 60317-49-EQV; DIN EN 60317-49-EQV; EN 60317-49:2000 --
Tercüme Edildiği STD : EN 60317-49:2000
ICS Kodu : 29.060.10 Teller
Atıf Yapılan STD : TS 8533 EN 60317-13 :1995;  TS EN 60317-46 :1999;  TS 8530 EN 60317-8 :2001;  TS EN 60317-0-6 :2002;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 6
Fiyatı : 48,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-