Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60512-11-7      
Kabul Tarihi : 8.11.2001
İptal Tarihi : 9.03.2006
Hazırlık Grubu : Elektronik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Elektronik cihazların elektromekanik bileşenleri-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları - Bölüm 11: İklim deneyleri - Kısım 7: Deney 11g akan karışık gaz korozyonu deneyi
Başlık (İng) : Electromechanical components for electronic equipment -Basic testing procedures and measuring methods-Part 11: Climatic tests-Section 7: Test 11g: Flowing mixed gas corrosion test
Kapsam : Bu standard, çok düşük derişimdeki gazlar tarafından kirletilmiş kontrollü atmosferin, elektriksel kontaklar veya bağlantılar üzerine etkilerini değerlendirmek için standard bir deney metodunu kapsar.
Kapsam (İng) : This standard defines a standard method to assess the effects of a controlled atmosphere polluted by gases at very low concentration on electrical contacts or connections..
Yerine Geçen : TS EN 60512-11-7 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60512-11-7:1996
Uluslararası Karşılıklar : 60512-11-7-EQV
Tercüme Edildiği STD : 60512-11-7
ICS Kodu : 31.220.01 Elektromekanik Bileşenler (Genel)
Atıf Yapılan STD : :;  TS 5381 EN 60512-1 :2001;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 7
Fiyatı : 97,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-