Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 9748 EN 27888      
Kabul Tarihi : 4.04.1996
Hazırlık Grubu : Alıcı Ortam Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi-Elektriksel iletkenlik tayini
Başlık (İng) : Water Quality-Determination of Electrical Conductivity
Kapsam : Bu standard tüm su tiplerinde elektriksel iletkenlik ölçüm metodunu kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies a method for the measurement of the electrical conductivity of all types of water.
Yerini Aldığı : TS 9748 :1992;  
Tadil Eden : TS 9748 EN 27888/T1 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : EN 27888:1993
Uluslararası Karşılıklar : ISO 7888 (1985)--; EN 27888, EQV--; BS EN 27888--; NF T90-031 (NF EN 27888)--; DIN EN 27888--; EN 27888:1993--
Tercüme Edildiği STD : EN 27888:1993
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel) ; 13.060.60 Suyun Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS 4516 :1985;  TS 1308 :1994;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 12
Fiyatı : 98,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-