Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 10137-1      
Kabul Tarihi : 10.11.1998
İptal Tarihi : 20.04.2006
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Çelik yassı mamuller-Yapı çeliklerinden-Su verilmiş, menevişlenmiş veya katı çökeltmeyle sertleştirilmiş yüksek akma dayanımlı levhalar ve geniş yassılar bölüm 1: Genel teslim şartları
Başlık (İng) : Plates and wide flats made of high yeld strength structural steels in the quenched and tempered or precipitation hardened conditions-Part 1: General delivery conditions.
Kapsam : Bu standard yüksek akma dayanımlı özel alaşım çeliklerinden yapılmış levhalar ve geniş yassı mamüller için genel şartlarını kapsar.
Kapsam (İng) : This european standard specifies requirements for plates and wide flats of high yreld strength alloy special steels.
Yerine Geçen : TS EN 10025-1 :2005;  TS EN 10025-6 :2006;  TS EN 10025-1 :2005;  
Yararlanılan Kaynak : EN 10137-1:1995
Uluslararası Karşılıklar : EN 10137-1:1995 EQV--; BS EN 10137-1:1996 EQV--; NF EN 10137-1:1995 EQV--; DIN EN 10137-1:1995 EQV--; EN 10137-1:1995--
Tercüme Edildiği STD : EN 10137-1:1995
ICS Kodu : 77.140.50 Yassı Çelik Mamüller ve Yarı Mamüller
Atıf Yapılan STD : TS EN 10137-1 :1998 (EN 10020* EN 10021*EN 10027-1*EN 10027-2*EN10052*EN 10079*EN 10163*EN 10164*EN 10204*EURONORM 168:1986*ECSC IC 2:1983*ECISS IC 10*EN 10029*EN 10048*EN 10051*EN EURONORM 91:1981*EN 10002-1*EN 10045-1*EURONORM 18:1979*EURONORM 103:1971*EURONORM 160:1985*ISO);;  
Cen/Cenelec : CEN/ECISS
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 20
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-