Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO/IEC 27011      
Tercüme Tarihi : 14.10.2014
Kabul Tarihi : 22.03.2011
İptal Tarihi : 20.03.2017
Hazırlık Grubu : TK1: Bilişim Teknolojileri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Telekomünikasyon kuruluşları için ISO/IEC 27002 standardını temel alan bilgi güvenliği yönetimi kılavuzu
Başlık (İng) : Information technology - Security techniques - Information security management guidelines for telecommunications organizations based on ISO/IEC 27002
Kapsam : Bu standard, telekomünikasyon kuruluşlarında Bilgi Güvenliği Yönetiminin gerçekleştirilmesini destekleyen kılavuzların tanımlanmasını kapsar.
Kapsam (İng) : The scope of this standard is to define guidelines supporting the implementation of Information Security Management in telecommunications organizations.
Yerine Geçen : TS ISO/IEC 27011 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : ISO/IEC 27011:2008
Uluslararası Karşılıklar : ISO/IEC 27011-EQV; BS ISO/IEC 27011-EQV
Tercüme Edildiği STD : ISO/IEC 27011
ICS Kodu : 35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 50
Fiyatı : 310,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-