Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 1069      
Kabul Tarihi : 24.03.2016
Konfirme Tarihi : 14.11.2023
Hazırlık Grubu : TK24: Gıda Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Et ve et mamulleri (kırmızı etler)-Laboratuvar analiz yöntemleri- Genel
Başlık (İng) : Meat and meat products (red meats) - Methods of laboratory analysis - General
Kapsam : Bu standard, et ve et mamullerinden numune alma esasları ile, bunların duyusal (organoleptik), fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, histolojik, serolojik ve toksikolojik laboratuvar analiz yöntemlerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers the sampling, sensory analyses, physical, chemical, microbiological, hystologic,serologic and toxicologic laboratory analysis methods of meat and meat products.
Yerini Aldığı : TS 1069 :1997;  TS 1069/T1 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : - Sidney, M. Finegold, William J.Martin-Bailey and Scott’s Diagnostic Microbiology. 44 Reagents and Tests. DIFCO Manual. - Vildan Uylaşer – Fikri Başoğlu, Temel Gıda Analizleri, Dora yayıncılık Bursa -2011 - Bekir Cemeroğlu, Gıda Analizleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara - 2010 - M. Tayar – A. Yıbar, Et Muayenesi Kitabı, Doya yayıncılık, Bursa - 2013
ICS Kodu : 67.120.10 Et ve Et Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS 353 :2010;  TS 545 :1967;  TS 546 :1967;  TS 2104 :1975;  TS 1743 ISO 1442 :2001;  TS 1744 :1974;  TS 1746 ISO 936 :2001;  TS 1747-2 ISO 1841-2 :1999;  TS 1748 ISO 937 :2001;  TS 3136 ISO 2917 :2002;  TS 3606 :2008;  TS EN ISO 3696 :1996;  TS 3834 ISO 2293 :1996;  TS 3904 ISO 3972 :2001;  TS EN ISO 3960 :2010;  TS 4663 :1985;  TS 4752 :1986;  TS EN ISO 4833-1 :2014;  TS 5670 :2007;  TS 6063 ISO 7251 :1996;  TS 6211 :1988;  TS 6236 ISO 3496 :1997;  TS EN ISO 6579 :2005;  TS 6582-2 EN ISO 6888-2 :2001;  TS 6582-3 EN ISO 6888-3 :2004;  TS 6810 :1989;  TS 6811 ISO 4134 :2002;  TS 6812 :1989;  TS EN ISO 6887-2 :2004;  TS 7013 :1989;  TS 7076 :1989;  TS 7440 :2002;  TS EN ISO 7932 :2009;  TS EN ISO 7937 :2004;  TS 8125 ISO 6391 :2000;  TS ISO 8914 :1998;  TS 10303 :1992;  TS EN ISO 11290-1 :1997;  TS EN ISO 11290-2 :2001;  TS EN 12014-3 :2006;  TS EN 12014-4 :2006;  TS EN 12830 :2000;  TS ISO 13302 :2015;  TS 12191 :1997;  TS 12812 :2002;  TS 13121 :2004;  TS EN 13485 :2002;  TS EN 13486 :2002;  TS 13511 :2012;  TS ISO 13721 :1997;  TS ISO 16649-2 :2012;  TSE CEN ISO/TS 17919 :2014;  TS ISO 21527-1 :2012;  TS ISO 21527-2 :2014;  TS ISO 21528-1 :2012;  TS ISO 21528-2 :2012;  TS EN ISO 21567 :2005;  TS EN 45501 :2015;  TS EN 61326-1 :2013;  TS 5403 :1987;  TS EN 12546-1 :2002;  TS EN ISO 17604 :2016;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 14
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-