Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 4061      
Kabul Tarihi : 6.12.1983
İptal Tarihi : 15.02.2000
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binalarda elektrik tesisatı, güvenlik kuralları- Güvenlik için koruyucu önlemlerin uygulanması- Genel esaslar ve elektrik çarpmasına karşı koruyucu önlemler
Başlık (İng) : Electrical Installations of Buildings- Protection for Safety Application of Protective Measures for Safety- General Measures of Protection Againts Electris Shock
Kapsam : Bu standard, Madde 0,4 de belirtilen yerlerdeki, en çok 1000 V a.a. veya 1500 V d.a. ya kadar olan gerilimleri içeren devreleri , Aygıtların kendi iç devreleri dışında, 1000 V dan daha yüksek gerilimlerde çalışan, ancak 1000 V a.a.gerilimi aşmayan bir tesisattan beslenen devreleri, (örneğin, flaşlar, elektro statik toplayıcılar gibi),....
Kapsam (İng) : This standard covers the safety rules and general requirements for electrical installations of buldings.
Yerine Geçen : TS HD 384.4.47 S2 :2000;  
Yararlanılan Kaynak : IEC 364-4-47 (1981)
Uluslararası Karşılıklar : IEC 364-4-47 (1981)--; IEC 364-4-47:1981 EQV--
Tercüme Edildiği STD : IEC 364-4-47:1981 EQV
ICS Kodu : 13.260 Elektrik Şoklarına Karşı Korunma ; 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Atıf Yapılan STD : TS 4061 :1983 (TS 86*TS 2000*TS 3203*TS 3784);;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 4
Fiyatı : 90,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-