Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1856-1      
Kabul Tarihi : 12.10.2006
İptal Tarihi : 24.06.2010
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Bacalar - Metal bacalar için kurallar - Bölüm 1: Hazır baca bileşenleri
Başlık (İng) : Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 1: System chimney products
Kapsam : Bu standard, yanma ürünlerinin ısıtma tertibalarından dış atmosfere taşınmasında kullanılan metal astarlı, tek ve çok duvarlı baca bileşenlerinin (destekler dâhil baca bölümleri, baca bağlantı parçaları ve terminaller) performans kurallarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the performance requirements for single and multi-wall metal chimney products with metallic liners used to convey the products of combustion from appliances to the outside atmosphere.
Yerini Aldığı : TS 11383 :1994 (-);;  
Yerine Geçen : TS EN 1856-1 :2010;  TS EN 1856-1 :2010;  
Tadil Eden : TS EN 1856-1/A1 :2006;  TS EN 1856-1/AC :;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1856-1:2003
Uluslararası Karşılıklar : EN 1856-1-EQV; BS EN 1856-1-EQV; DIN EN 1856-1-EQV; NF D35-303, NF EN 1856-1 -EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 1856-1
ICS Kodu : 91.060.40 Bacalar, Kanallar
Atıf Yapılan STD : TS EN 573-3 :2004;  TS EN 1859 :2001;  TS 2535-1 EN 10088-1 :2002;  TS EN 12391-1 :2004;  TS 11389 EN 13384-1 :2006;  TS 3157 EN ISO 3651-2 :2000;  TS 2756-1 :1995 ((ISO 2859-1));;  TS EN 1443 :2006;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 53
Fiyatı : 62,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-