Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 6926      
Kabul Tarihi : 3.03.2005
İptal Tarihi : 24.03.2016
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Akustik - Ses güç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan referans ses kaynaklarının performansı ve kalibrasyonu için kurallar
Başlık (İng) : Acoustics – Requirements for the performance and calibration of reference sound sources used for the determination of sound power levels
Kapsam : Bu standard, referans ses kaynakları için akustik performans kurallarını kapsar: - Ses güç çıkışının zamana göre kararlılığı ve tekrarlanabilirliği, - Spektral karakteristikler, - Yönlendirme indisi.
Kapsam (İng) : This standard specifies the acoustical performance requirements for reference sound sources with regard to: 1) temporal steadiness and repeatability of the sound power output; 2) spectral characteristics; and 3) directivity index.
Yerine Geçen : TS EN ISO 6926 :2016;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 6926:2001
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 6926-EQV; DIN EN ISO 6926 -EQV; NF S31-692, NF EN ISO 6926 -EQV; BS EN ISO 6926-EQV; ISO 6926 -EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 6926
ICS Kodu : 17.140.01 Akustik Ölçümleri ve Gürültünün Azaltılması (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS 2710 EN 23741 :1996;  TS EN ISO 3744 :1997;   : (ISO 3745);;  TS 5822-1 ISO 5725-1 :2000;   : (ISO 9613-1);;   : (IEC 61183);;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 14
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-