Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS HD 384.4.46 S2      
Kabul Tarihi : 9.01.2007
İptal Tarihi : 3.07.2007
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binalarda elektrik tesisatı- Bölüm 4: Güvenlik için koruma grup 46: Ayırma ve anahtarlama
Başlık (İng) : Electrical ınstallations of buildings Part 4: Protection for safety chapter 46: Isolation and switching
Kapsam :
Kapsam (İng) :
Yerini Aldığı : TS HD 384.4.46 S1 :2000;  
Yerine Geçen : TS HD 60364-4-46 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : HD 384.4.46 S2:2001
ICS Kodu : 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-