Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 15913      
Kabul Tarihi : 24.02.2005
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi - Bentazonlar ve hidroksibenzonitrilleri içeren seçilmiş fenoksialkanoik herbisitlerin katı faz özütleme ve türevlendirilmesinden sonra gaz kromatografisi ve kütle spektrometrisi kullanılarak tayini
Başlık (İng) : Water quality- Determination of selected phenoxyalkanoic herbicides, including bentazones and hydroxybenzonitriles by gas chromatography and mass spectrometry after solid phase extraction and derivatization .
Kapsam : Bu standard, kütle derişimleri ³ 50 ng/L olan yüzey, yeraltı ve içme suyu içerisindeki fenoksialkanoik asitin tayini için bir yöntemi kapsar.
Kapsam (İng) : This international standard specifies a method for the determination of phenoxyalkanoic acids in ground and drinking water in mass concentrations ³ 50 ng/L.
Yerini Aldığı : TS 7699 :1989;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 15913:2003
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 15913-EQV; DIN EN ISO 15913 -EQV; BS EN ISO 15913 -EQV; NF T90-180 -EQV; ISO 15913-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 15913
ICS Kodu : 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS 5089 EN 25667-1 :1997;  TS 5090 EN 25667-2 :1997;  TS 5106 ISO 5667-3 :1997;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 25
Fiyatı : 149,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-