Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 3493      
Kabul Tarihi : 15.10.1980
İptal Tarihi : 31.01.2012
Hazırlık Grubu : Elektrik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrik aygıtları için genel kurallar -Hava ile gaz veya buhar karışımlarının en büyük deneysel güvenlik aralıklarına ve en küçük ateşleme akımlarına göre sınıflandırılması
Başlık (İng) : General Requirements for Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres - Classification of Mixturen of Gases or Vapours With Air According to Their Maximum Experimental Safe Gaps and Minimum Igniting Currents
Kapsam : Bu standard, Çizelge-1 ve 2'de belirtilenlerle tüm öteki yanıcı gaz ve buharları kapsar. Çizelge-1 ve 2'de belirtilmeyen gaz veya buharların sınıflandırılması amacı ile uygulacanak deneyler de kapsam içindedir.
Kapsam (İng) : This standard applies to electrical apparatus for use within explosive gas atmopsheres-classification of mixtures of gases or vapours with air according to their maximum experimental safe gaps and minimum igniting currents.
Yerine Geçen : TS EN 60079-20-1 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : IEC 60079-12
Uluslararası Karşılıklar : IEC 60079-12--; IEC 60079-12 EQV--
Tercüme Edildiği STD : IEC 60079-12 EQV
ICS Kodu : 29.260.20 Patlayıcı Atmosferlerde Çalışan Elektrik Cihazları
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 9
Fiyatı : 31,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-