Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 62305-3      
Tercüme Tarihi : 19.07.2012
Kabul Tarihi : 22.11.2011
Hazırlık Grubu : Elektroteknik Güvenlik ve Aydınlatma Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Yıldırımdan korunma - bölüm 3: Yapılarda fiziksel hasar ve hayati tehlike
Başlık (İng) : Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard
Kapsam : Bu standard, bir yapının yıldırımdan korunma sistemi (LPS) vasıtasıyla fiziksel hasara karşı korunması ve bir LPS’nin yakınında oluşan dokunma ve adım gerilimlerinden dolayı canlılara vereceği yaralanmadan korunması ile ilgili özellikleri kapsar (EN 62305-1).
Kapsam (İng) : This standard provides the requirements for protection of a structure against physical damage by means of a lightning protection system (LPS), and for protection against injury to living beings due to touch and step voltages in the vicinity of an LPS (see IEC 62305-1).
Yerini Aldığı : TS EN 62305-3 :2007;  
Tadil Eden : TS EN 62305-3/D1 :2021;  
Yararlanılan Kaynak : EN 62305-3:2011
Uluslararası Karşılıklar : EN 62305-3-EQV; IEC 62305-3-EQV; DIN EN 362305-3-EQV; BS EN 62305-3-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 62305-3
ICS Kodu : 29.020 Elektrik Mühendisliği (Genel) ; 91.120.40 Yıldırıma Karşı Korunma
Atıf Yapılan STD : TS EN 50164-1 :2011;  TS EN 50164-2 :2011;  TS EN 50164-3 :2006;  TS EN 50164-4 :2010;  TS EN 50164-5 :2010;  TS EN 50164-6 :2010;  TS EN 50164-7 :2010;  TS EN 60079-10-1:2009 :2011;  TS EN 60079-10-2 :2010;  TS EN 60079-14 :2010;  TS EN 61557-4 :2009;  TS EN 61643-11 :2012;  TS EN 61643-21 :2001;  TS EN 62305-1 :2011;  TS EN 62305-4 :2011;  TS EN 62305-2 :2007;  TS EN 62561-4 :2011;   : (EN 62561-1);;   : (EN 62561-3);;  TS ISO 3864-1 :2007;   : (EN 62561 serisi);;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 131
Fiyatı : 505,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-