Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 983      
Kabul Tarihi : 20.04.2000
İptal Tarihi : 28.04.2009
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Makinelerde güvenlik- Akışkan güç sistemleri ve bileşenleri için güvenlik kuralları- Pnomatik
Başlık (İng) : Safety of machinery- Safety requirements for fluid power systems and their components- Pneumatics
Kapsam : Bu standard, makinalarda bulunan pnömatik sistemleri ve bileşenlerini kapsar. Bu standard, sistemlerin ve bileşenlerinin amaçlandığı şekilde tesis edildiğinde, güvenliğini etkileyen tehlikeleri ve faktörleri belirler. Gaz tüpleri ve tankları, bu standardın kapsamına girmez. Belirtilen prensipler, yeni sistemin ve bileşenlerinin tasarımına, yapımına, tadilâtına ve ayrıca; - Montaj tesis etme, ayarl
Kapsam (İng) : This document applies to pneumatic systems and their components on machinery. It identifies hazards and factors which affect the safety of systems and their components when they are put to their intended use. Gas bottles and receivers are excluded from the scope of this standard. The principles specified apply to the design, construction and modification of new systems and their components and asp
Yerine Geçen : TS EN 983+A1 :2009;  
Tadil Eden : TS EN 983+A1 :2014;  
Yararlanılan Kaynak : EN 983:1996
Uluslararası Karşılıklar : EN 983:1996 EQV, 98/37/EC--; BS EN 983:1996 EQV--; NF E49-202:1996/AFNOR EQV, NF EN 983:1996/AFNOR EQV--; DIN EN 983:1996 EQV--; EN 983:1996 EQV--
Tercüme Edildiği STD : EN 983:1996 EQV
ICS Kodu : 23.140 Kompresörler ve Pnömatik Makinalar
Atıf Yapılan STD : TS EN 983 :2000 (EN 286-1 (TS prEN 286-1), EN 292-1.1991 (TS EN 292-1), EN 292-2 (TS EN 292-2), EN 418 (TS EN 418), EN 50081-2 (TS EN 50081-2), EN 60204-1:1992 (TS 10316 EN 60204-1), EN 60529 (TS 3033 EN 60629), EN 1070 (TS ENV 1070), ISO 1219-1), EN 954-1 (TS EN 954-1),);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-