Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 3747      
Kabul Tarihi : 27.03.2002
İptal Tarihi : 19.01.2010
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Akustik- Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayini- Yerinde karşılaştırma metodu
Başlık (İng) : Acoustics- Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure- Comparison method for use in situ
Kapsam : Bu standard, ses kaynaklarının yerinde özellikle hareketsiz, ses güç seviyelerinin tayini için bir metodu kapsar.
Kapsam (İng) : This standard, specifies a method for determining the sound power levels of sound sources in situ especially in non- movable.
Yerine Geçen : TS EN ISO 3747 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 3747:2000
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 3747:2000 EQV--; EN ISO 3747:2000 EQV--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 3747:2000 EQV
ICS Kodu : 17.140.20 Makina ve Ekipmanlardan Kaynaklanan Gürültü
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 22
Fiyatı : 56,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-