Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 2627 EN ISO 6468      
Kabul Tarihi : 13.04.1999
Hazırlık Grubu : Alıcı Ortam Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi- Bazı organklorlu ınsektisitlerin, poliklorlu bifenillerin ve klorobenzenlerin tayini- Sıvı- Sıvı ekstraksiyon işleminden sonra gaz kromatografisi metodu
Başlık (İng) : Water quality- Determination of certain organochlororine ınsecticides polychlarinated biphenlys and chlorobenzenes- Gas chromatographic method after liquid extraction
Kapsam : Bu standard, içme suları, yeraltı suları, yüzey suları ve atık sulardaki bazı organoklorlu insektisitlerin, poliklorlu bifenillerin ve klorobenzenlerin tayini için bir metodu kapsar.
Kapsam (İng) : This international standard describes a method for the determining certain organochlorine insecticides polychlorided biphenyls and chlorobenzenes in driking water ground waters surface waters waste waters.
Yerini Aldığı : TS 2627 :1994;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 6468:1996
Uluslararası Karşılıklar : ISO 6468:1996--; EN ISO 6468:1996--; BS EN ISO 6468--; ASTM D 3086--; NF T90-120 (NF EN ISO 6468)--; DIN EN ISO 6468--; EN ISO 6468:1996 --
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 6468:1996
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel) ; 13.060.60 Suyun Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS 5089 EN 25667-1 :1997;  TS 5090 EN 25667-2 :1997;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 33
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-