Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 13225      
Tercüme Tarihi : 11.03.2015
Kabul Tarihi : 12.06.2013
Hazırlık Grubu : TK13: Yapı Güvenliği Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Öndökümlü beton mamuller - Yapısal çubuk elemanlar
Başlık (İng) : Precast concrete products - Linear structural elements
Kapsam : Bu Avrupa Standardı, köprüler dışında binalar ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde inşaat yapıları için kullanılan donatılı veya öngerilmeli normal veya hafif betondan yapılan yapısal çubuk elemanlar için temel performans kriterlerini ve uygunluk değerlendirmesi ile ilgili gerekleri kapsar. Bu standard, terminoloji, performans kriterleri, toleranslar, ilgili fiziksel özellikler, deney yöntemleri ve nakliye ve montaj hususlarını kapsar. Bu standard, deneyle belirlenen yük taşıma kapasitesini kapsamaz. Bu standard, kagir duvarlarda kullanılan 4,5 m uzunluğa kadar olan lentoları kapsamaz.
Kapsam (İng) : This European Standard identifies the requirements, the basic performance criteria and evaluation of conformity for precast linear elements (such as columns, beams and frame elements) made of reinforced or prestressed normal or lightweight concrete, used for the construction of the structures of buildings and other civil engineering works, except bridges. This document covers terminology, performance criteria, tolerances, relevant physical properties, test methods, and aspects of transport and erection. This document does not cover load bearing capacity determined by testing. This standard does not cover lintels with length up to 4,5 m used in masonry walls.
Yerini Aldığı : TS EN 13225 :2007;  TS EN 13225/AC :2007;  
Yararlanılan Kaynak : EN 13225:2013
Uluslararası Karşılıklar : EN 13225-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 13225
ICS Kodu : 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 1992-1-1 :2005;  TS EN 1998-1 :2005;  TS EN 13369 :2013;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 34
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-