Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60927      
Kabul Tarihi : 11.04.2000
İptal Tarihi : 22.05.2008
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Lambalar için yardımcı donanımlar- Yolverme cihazları (ışıltılı yolvericiler dışında)- Performans kuralları
Başlık (İng) : Auxiliaries for lamps-Starting devices (other than glow starters)-Performance requirements (IEC 927:1996)
Kapsam : Bu standard 5 kV'tan az yolverme darbeleri üreten ve 50 Hz veya 60 Hz frekansta 1000 Volta kadar a.d. kaynaklarda kullanılan tüp biçimli fluoresan lambalar için yolverme cihazlarının (yolvericiler ve ateşleyiciler) performans kurallarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies performance requierements for starting devices (starters and ignitors) for tubular fluorescent and other discharge lamps for use on a.c. supplies upto 1000 V at 50 Hz or 60 Hz which procedure starting pulses not greaster than 5 kV.
Yerine Geçen : TS EN 60927 :2008;  
Tadil Eden : TS EN 60927/A1 :2006;  TS EN 60927/A2 :2006;  TS EN 60927/A2 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60927:1996
Uluslararası Karşılıklar : EN 60927:1996 EQV--; IEC 61241-2-2:1993 EQV--; BS EN 61241-2-2:1996--; DIN EN 61241-2-2:1996 EQV--; EN 60927:1996 EQV--
Tercüme Edildiği STD : EN 60927:1996 EQV
ICS Kodu : 29.140.99 Lambalarla İlgili Diğer Standardlar
Atıf Yapılan STD : TS EN 60927 :2000 (TS 163 EN 60081 (IEC 81:1984), TS 805 EN 60155 (IEC 10155:1983) TS 897 (IEC 60192:1973), TS 8697 EN 60598-1 (IEC 60598-1:1992), TS 8511 (IEC 60662:1980), TS EN 60921 (IEC 60921:1988), TS EN 60923 (IEC 60925), TS EN 60926 (IEC 60926));;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Fiyatı : 56,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-
Resmi Gazete Bilgileri
SayıGeçerlilik Tar.Yürürlüğe Giriş Tar.Resmi Gazete Tar.İlgili BakanlıkAçıklama
RG 27697 12.09.201012.09.2010Sanayi ve Teknoloji BakanlığıMecburi yürürlüğü iptal edildi.
RG 24083 18.12.200018.06.2000Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı6 ay (Yeni)