Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 1825 EN ISO 306      
Kabul Tarihi : 30.12.1997
İptal Tarihi : 9.03.2006
Hazırlık Grubu : Petrokimya İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Plastikler-Termoplastik maddeler-Vicat yumuşama sıcaklığının tayini
Başlık (İng) : Plastics-Thermoplastic materials-Determination of vicat softening temperature(VST)
Kapsam : Bu standard, termoplastik maddelerin vicat yumuşama sıcaklığının (VST) tayininde kullanılan dört metodu kapsar. -Metot A 5*:10 N'luk bir kuvvet ve 50°C/h'lik bir ısıtma hızı kullanılan -Metot B 50 N'luk bir kuvvet ve 50°C/h'lik bir ısıtma hızı kullanılan -Metot A 120:10 N'luk bir kuvvet ve 120°C/h'lık bir ısıtma hızı kullanılan -Metot B 120:50 N'luk bir kuvvet ve 120°C/h'lik bir ısıtma hızı kullan
Kapsam (İng) : This standard specifies for methods for the determination of the Vicat Softering temperature (VST) of thermoplastic materials. -Method A 50 using a force of 10 Nand a heating rate of 508C/h -Method B 50 using a force of 50 N and a heating rate of 50°C/h -Method A 120 using a force of 10 and a heating rate of 120°C/h -Method B 120 using a force of 50 N and a heating rate of 120°C/h.
Yerini Aldığı : TS 1825 :1975;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 306 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 306:1996
Uluslararası Karşılıklar : ISO 306:1994--; EN ISO 306:1996--; BS EN ISO 306--; NF T51-021 (NF EN ISO 306)--; DIN EN ISO 306--; EN ISO 306:1996--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 306:1996
ICS Kodu : 83.080.20 Termoplastik Malzemeler
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-