Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS HD 60364-5-51      
Kabul Tarihi : 9.11.2010
Hazırlık Grubu : Elektroteknik Güvenlik ve Aydınlatma Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Binalarda elektrik tesisatları - Bölüm 5 - 51: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı - Ortak kurallar
Başlık (İng) : Electrical installations of buildings – Part 5 -51: Selection and erection of electrical equipment – Common rules
Kapsam : Bu standard, elektriksel teçhizatın seçilmesini ve montajını kapsar. Bu standard, güvenlik koruma tedbirlerine, tesisatın amaçlanan kullanımı için uygun çalışma özelliklerine ve dış etkilere ait özelliklere uygunluk ile ilgili ortak kuralları sağlar.
Kapsam (İng) : This standard applies the selection of equipment and its erection. It provides common rules for compliance with measures of protection for safety, requirements for proper functioning for intended use of the installation, and requirements appropriate to the external influences foreseen.
Yerini Aldığı : TS HD 60364-5-51 :2007;  
Tadil Eden : TS HD 60364-5-51/A11 :2014;  TS HD 60364-5-51/A11 :2014;  TS HD 60364-5-51/A12 :2018;  
Yararlanılan Kaynak : HD 60364-5-51:2009
Uluslararası Karşılıklar : HD 60364-5-51-EQV; IEC 60364-5-51-EQV
Tercüme Edildiği STD : HD 60364-5-51
ICS Kodu : 13.260 Elektrik Şoklarına Karşı Korunma ; 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Atıf Yapılan STD : TS 2575 EN 60073 :2004 (IEC 60073);;  TS HD 60364-4-41 :2008 (HD 60364-4-41:2007);;  TS HD 60364-4-443 :2006 (HD 60364-4-443:2006);;  TS HD 384.5.52 S1 :2001 (HD 384.5.52 S1:1995);;  TS HD 60364-5-54 :2008 (HD 60364-5-54:2007);;  TS EN 60446 :2008 (EN 60446);;  TS EN 60447 :2006 (EN 60447);;  TS IEC 60617 :2008 (IEC 60617 database);;   : (EN 60695 (seri));;   : (EN 61082 (seri));;  TS EN 61140 :2004 (EN 61140:2002);;  TS EN 61346-1 :2004 (EN 61346-1);;  TS HD 308 S2 :2002 (HD 308 S2);;  
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 34
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-