Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 287-1      
Kabul Tarihi : 9.01.2007
İptal Tarihi : 31.01.2012
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 1: Çelikler
Başlık (İng) : Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels
Kapsam : Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 1: Çelikler
Kapsam (İng) : This standard defines the qualification test of welders for the fusion welding of steels. It provides a set of technical rules for a systematic qualification test of the welder, and enables such qualifications to be uniformly accepted independently of the type of product, location and examiner/examining body. When qualifying welders, the emphasis is placed on the welders ability to manually manipulate the electrode/welding torch/welding blowpipe and thereby producing a weld of acceptable quality.
Yerini Aldığı : TS 6868-1 EN 287-1 :2000;  TS EN 287-1 :2006;  TS EN 287-1/AC :2006;  TS EN 287-1/A2 :2006;  
Yerine Geçen : TS EN 287-1:2011 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : EN 287-1:2004+AC:2004+A2:2006
Uluslararası Karşılıklar : BS EN 287-1 -EQV; NF A88-110-1 -EQV; EN 287-1 -EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 287-1
ICS Kodu : 25.160.10 Kaynak Prosesleri ve Kaynakçı Vasıfları
Atıf Yapılan STD : TS EN 288-2 :1997;  TS EN 288-3 :1997;  TS 563 EN 499 :2002;  TS EN 571-1 :2002;  TS 282 EN 910 :2002;  TS EN 1290 :2003;  TS EN 1320 :2003;  TS EN 1321 :2001;  TS 5127 EN 1435 :2002;  TS 7830 EN 25817 :1996;  TS EN 26520 :1996 (EN ISO 6520-1 geçmiş);;  TS 11245 :1994 (ISO 857:1990);;   : (ISO 3580);;   : (ISO 3580:1975);;  TS 2716 EN 1600 :2002 (ISO 3581:1976);;  TS 7307 EN 24063 :1999 (ISO 4063:1990);;  TS 7830 EN 25817 :1996 (ISO 5817:1992);;  TS 6205 prEN 1157 :1996 (ISO 6947:1990);;  TS 6868-1 EN 287-1 :2000;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 37
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-