Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 6887-2      
Kabul Tarihi : 25.12.2008
İptal Tarihi : 18.12.2017
Hazırlık Grubu : Mamul Gıdalar İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Deney numunelerinin, başlangıç süspansiyonunun ve ondalık seyreltilerin mikrobiyolojik muayene için hazırlanması - Bölüm-2:Et ve et ürünlerinin hazırlanması için özel kurallar
Başlık (İng) : Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 2: Specific rules for the preparation of meat and meat products
Kapsam : Bu standardda ISO 6887-1’de belirtilen metottan farklı olarak, mikrobiyolojik deneyler için et ve et ürünlerinin örnekleri ve süspansiyonlarının hazırlanması için özel kuralları kapsar.
Kapsam (İng) : The standard specifies specific rules for the preparation of the test samples and initial suspension of meat and meat products
Yerini Aldığı : TS 8126 :1990;  TS EN ISO 6887-2 :2004;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 6887-2 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 6887-2:2003
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 6887-2-EQV; ISO 6887- 2-EQV; DIN EN ISO 6887-2 -EQV; BS EN ISO 6887-2-EQV; NF V08-010-2, NF EN ISO 6887-2 -EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 6887-2
ICS Kodu : 07.100.30 Gıda Mikrobiyolojisi
Atıf Yapılan STD : TS 6235 EN ISO 6887-1 :2001;  TS 7894 ISO 7218 :2001;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 17
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-