Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS HD 384.7.714 S1      
Kabul Tarihi : 17.01.2002
İptal Tarihi : 5.06.2012
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binalarda elektrik tesisatı bölüm 7: Özel tesisat veya mahalleler için kurallar kısım 714: Dış aydınlatma tesisatı
Başlık (İng) : Electrical installations of buildings- Part 7: Requirements for special installations or locations- Sections 714: Outdoor lighting installations
Kapsam : Bu standard, sabit dış aydınlatma tesisatını özel olarak yollar, parklar, bahçeler, halka açık yerler, spor alanları, anıtların aydınlatılması ve projektörlerle cephe aydınlatılması, telefon kulübesi, otobüs durakları, reklam panoları, şehir planları yol işaretleri içeren donanımı kapsa
Kapsam (İng) : This standard deals with fixed external lighting installations and particulary to lighting installation roads, parks, gardens, sporting areas illumination of monuments and floodlighting and other equipment incorporating lighting such as telephone kiosks, bus shelters, advertising panels, town plans, roads sings.
Yerine Geçen : TS HD 60364-7-714 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : HD 384.7.714 S1
Uluslararası Karşılıklar : IEC 60364.7.714-EQV; HD 384.7.714 S1-EQV
Tercüme Edildiği STD : HD 384.7.714 S1
ICS Kodu : 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Atıf Yapılan STD : TS IEC 60364-7-702 :1998;  
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 3
Fiyatı : 90,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-