Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 10028-4      
Kabul Tarihi : 8.11.2005
İptal Tarihi : 19.01.2010
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Çelik yassı mamuller - Basınç amaçlı - Bölüm 4 : Belirtilmiş düşük sıcaklık özelliklerine sahip nikel alaşımlı çelikler
Başlık (İng) : Flat products made of steel for pressure purposes – Part 4: Nickel alloy steels with specified low temperature propertiesproperties
Kapsam : Bu standard Çizelge 1'de belirtilen nikel alaşımlı çeliklerden basınçlı kapların imalâtında kullanılan yassı mamullerin özelliklerini kapsar.
Kapsam (İng) : The standard contains requirements for flat products for pressure vessels made from nickel-alloyed steels with specified low temperature properties
Yerini Aldığı : TS EN 10028-4 :1998;  
Yerine Geçen : TS EN 10028-4 :2010;  
Tadil Eden : TS EN 10028-4/AC :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 10028-4:2003
Uluslararası Karşılıklar : NF A36-205-4, NF EN 10028-4 -EQV; DIN EN 10028-4-EQV; BS EN 10028-4-EQV; EN 10028-4-EQV; ISO 9328-4-NEQ
Tercüme Edildiği STD : EN 10028-4
ICS Kodu : 77.140.30 Basınç amaçlı çelikler ; 77.140.50 Yassı Çelik Mamüller ve Yarı Mamüller
Atıf Yapılan STD : TS EN 10028-1 :2003;  TS EN 10204 :1996;  
Cen/Cenelec : CEN/ECISS
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 14
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-