Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 10160      
Kabul Tarihi : 11.04.2006
Hazırlık Grubu : TK23: Metalürji Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Kalınlığı 6 mm’ye eşit veya daha fazla olan yassı çelik mamulün ultrasonik muayenesi (yansıma tekniği)
Başlık (İng) : Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method)
Kapsam : Bu standard, kaplanmamış yassı çelik mamuldeki iç süreksizliklerin tespit edilmesi amacıyla yapılan ultrasonik muayene için bir prosedürü tarif eder. Bu standard, östenitik veya östenitik-ferritik çelikler hariç, anma kalınlığı 6 mm’den 200 mm’ye kadar olan alaşımlı veya alaşımsız çeliklerin yassı mamullerine uygulanabilir. Bununla birlikte, bu standard gürültü sinyalinin genliği ile onun yankı tespit eşiğinin genliği arasındaki farkın sabit bir sınır için yeterli olması şartıyla yukarıda hariç tutulan tip çeliklere de uygulanabilir.
Kapsam (İng) : This standard describes a method for the ultrasonic testing of uncoated flat steel product for internal discontinuities.
Yerini Aldığı : TS prEN 10160 :1999 (-);;  
Yararlanılan Kaynak : EN 10160:1999
Uluslararası Karşılıklar : EN 10160 -EQV; DIN EN 10160 -EQV; BS EN 10160 -EQV; NF A04-305,NF EN 10160-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 10160
ICS Kodu : 77.040.20 Metallerin Tahribatsız Muayenesi ; 77.140.50 Yassı Çelik Mamüller ve Yarı Mamüller
Atıf Yapılan STD : TS 7477 EN 473 :2003;  TS EN 1330-4 :2006;  
Cen/Cenelec : CEN/ECISS
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 13
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-