Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 6235 EN ISO 6887-1      
Kabul Tarihi : 8.05.2001
İptal Tarihi : 18.12.2017
Hazırlık Grubu : Mamul Gıdalar İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi- Deney numunelerinin başlangıç süspansiyonunun ve ondalık seyreltilerinin hazırlanması için genel kurallar
Başlık (İng) : Microbiyology of foot and animal feeding stuffs preparation of test samples initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination- Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions.
Kapsam : Bu standard, ISO 6887 serisinin bir bölümü olup insan gıdası veya hayvan yemlerinin mikrobiyolojik muayeneleri için başlangıç süspansiyonunun aerobik hazırlanışı ve ondalık dilüsyonların genel kurallarını kapsar.
Kapsam (İng) : This part of ISO 6887 defines general rules for the aerobic preparation of the initial suspension and of decimal dilution for microbiological examinations of products intended for human or animal consumption.
Yerini Aldığı : TS 6235 :1988;  TS 4945 :1986;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 6887-1 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 6887-1:1999
Uluslararası Karşılıklar : ISO 6887-1:1999 EQV--; EN ISO 6887-1:1999--; BS EN ISO 6887-1 EQV--; NF V08-010-1 NF EN ISO 6887-1 EQV--; DIN EN ISO 6887-1 EQV--; EN ISO 6887-1:1999--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 6887-1:1999
ICS Kodu : 07.100.30 Gıda Mikrobiyolojisi
Atıf Yapılan STD : TS 7894 ISO 7218 :2001;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 7
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-