Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 440 ISO 351      
Kabul Tarihi : 18.11.1997
İptal Tarihi : 12.04.2021
Hazırlık Grubu : Maden İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Katı mineral yakıtlar -Toplam kükürt tayini - Yüksek sıcaklıkta yakma metodu
Başlık (İng) : Solid mineral fuels -Determination of Total Sulfur - High Temperature Combustion method
Kapsam : Bu standard, taş kömürü kahverengi kömür linyit ve kok kömürünün toplam kükürt muhtevasının yüksek sıcaklıkta yakma metoduyla tayinini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies a method of determining the total sulfur content of hard coal, brown coal and lignite, and coke by high temperature combustion
Yerini Aldığı : TS 440 :1967;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 351:1996+Cor 1:1996
Uluslararası Karşılıklar : ISO 351: 1996+Tec.Cor.1(1996)--; BS 1016-106.4.2--; ISO 351: 1996 Tec.Cor.1 (1996)--
Tercüme Edildiği STD : ISO 351: 1996 Tec.Cor.1 (1996)
ICS Kodu : 73.040 Kömürler ; 75.160.10 Katı Yakıtlar
Atıf Yapılan STD : TS 440 ISO 351 :1997 (ISO 331: 1983 (TS 438)*ISO 587: 1981 (TS 644)*ISO 687: 1974 (TS 679)*ISO 1015: 1992 (TS 1051)*ISO 1170: 1992 (TS 1051)*ISO 1170: 1977 (TS 1999)*ISO 1988: 1975 (TS 2390)*ISO 2309 (1980) (TS 1687)*ISO 5068: 1983 (TS 4745)*ISO 5069-2: 1983 (TS 4744));;  
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 13
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-