Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO 11423-2      
Kabul Tarihi : 9.04.1999
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi - Benzen ve bazı türevlerinin tayini - Bölüm 2: Ekstraksiyon işleminin kullanıldığı gaz kromatografik metot
Başlık (İng) : Water Quality-Determination Of Benzene And Some Derivatives-Part 2: Method Using Extraction And Gas Chromatografy
Kapsam : Bu standard, benzen, metilbenzen (toluen), dimetilbenzenler (ksilenler) ve etilbenzenin su ve atık su numunlerinde 5 µg/L'den daha büyük derişimlerinin tayinine ait bir metodu kapsar.
Kapsam (İng) : The method described is applicable to the determination of benzen, methyl benzen (tolvene), dimethyl benzenes and ethyl benzene in water and waste water in concentrations above 5 mg/L
Yararlanılan Kaynak : ISO 11423-2:1997
Uluslararası Karşılıklar : ISO 11423-2: 1997--; DIN 38407-9--; ISO 11423-2: 1997--
Tercüme Edildiği STD : ISO 11423-2: 1997
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel) ; 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 20
Fiyatı : 133,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-