Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 937      
Kabul Tarihi : 29.04.2010
İptal Tarihi : 11.07.2016
Hazırlık Grubu : TK14: Kimya Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : İçme ve kullanma sularının arıtımında kullanılan kimyasal maddeler - Klor
Başlık (İng) : Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Chlorine
Kapsam : Bu standard, içme ve kullanma sularının arıtımında kullanılan klorun özellikleri ile bunlara karşılık gelen deney yöntemlerini kapsar ve su arıtımında kullanımına ilişkin bilgi verir.
Kapsam (İng) : This Standard is applicable to chlorine used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of chlorine and specifies the requirements and the corresponding test methods for chlorine. It gives information on its use in water treatment.
Yerini Aldığı : TS EN 937 :2001;  
Yerine Geçen : TS EN 937 :2016;  
Yararlanılan Kaynak : EN 937:2009
Uluslararası Karşılıklar : EN 937-EQV; DIN EN 937-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 937
ICS Kodu : 71.100.80 Suyun Saflaştırılması İçin Kimyasallar
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 3696 :1996 (EN ISO 3696);;  TS 8175 :1990 (ISO 1552);;  TS ISO 2120 :2000 (ISO 2120);;  TS ISO 2121 :2000 (ISO 2121);;  TS 8894 :1991 (ISO 6206);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 19
Fiyatı : 375,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-