Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 4628-3      
Kabul Tarihi : 14.04.2005
İptal Tarihi : 24.03.2016
Hazırlık Grubu : TK14: Kimya Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Boyalar ve vernikler- Boya kaplamalarındaki bozulmanın değerlendirilmesi - Kusurların büyüklük ve miktarı ile görünüşteki yeknesak değişikliklerin şiddetinin kısa gösterilişi - Bölüm 3: Paslanma derecesinin değerlendirilmesi
Başlık (İng) : Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings; Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 3: Assessment of degree of rusting
Kapsam : Bu standard, kaplamaların paslanma derecesinin standart resimlerle karşılaştırılarak değerlendirilmesi için bir metodu kapsar
Kapsam (İng) : This standard of ISO 4628 describes a method for assessing the degree of rusting of coatings by comparison with pictorial standards.
Yerine Geçen : TS EN ISO 4628-3 :2016;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 4628-3:2003
Uluslararası Karşılıklar : ISO 4628-3-EQV; DIN EN ISO 4628-3 -EQV; BS EN ISO 4628-3 --; NF T30-140-3 --; EN ISO 4628-3-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 4628-3
ICS Kodu : 87.040 Boyalar ve Vernikler
Atıf Yapılan STD : TS 9259 EN ISO 4628-1 :2005;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 16
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-