Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 3033      
Kabul Tarihi : 9.03.1978
İptal Tarihi : 4.03.1997
Hazırlık Grubu : Elektrik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Mahfazaların sağladığı koruma derecelerinin sınıflandırılması (elektrik donanımlar için)
Başlık (İng) : Classification of Degrees of Protection Provided by Enclosures(for Elektrical Equipment)
Kapsam : Bu standard, içlerindeki aygıtların anma gerilimi 72,5 kV'u aşmayan elektrik donanımlarının mahfazalarının sağladığı koruma derecelerine göre, bu mahfazaları belirlemek için kullanılan bir sistemi kapsar. Bu standard aynı zamanda, çeşitli mahfaza sınıflarının özelliklerini denetlemek için tip deneylerini belirler.
Kapsam (İng) : This standard applies to the classification of degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment with a rated voltage not exceeding 72,5 kV.
Yerine Geçen : TS 3033 EN 60529 :1997;  TS 3033 EN 60529 :1997;  
Yararlanılan Kaynak : IEC 529 (1976)
Uluslararası Karşılıklar : EN 60529, EQV--; IEC 529 (1976)--; IEC 529:1976 EQV--
Tercüme Edildiği STD : IEC 529:1976 EQV
ICS Kodu : 29.020 Elektrik Mühendisliği (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS 3033 EN 60529 :1997;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 16
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-