Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/42/EC)
TS No : TS EN ISO 9614-1      
Tercüme Tarihi : 12.04.2012
Kabul Tarihi : 2.03.2010
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Akustik - Ses şiddeti kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayin edilmesi - Bölüm 1: Farklı noktalarda ölçme
Başlık (İng) : Acoustics-Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity-Part 1: Measurement at discrete points
Kapsam : Bu standard, tespit edilebilecek ses gücü seviyesinin gürültü kaynağını (larını) kapatmak için seçilmiş bir ölçme yüzeyinde, yoğunluğu normal sesin bileşenini ölçmek için bir metodu kapsar. Oktav, 1/3 oktav veya bant sınırlı ağırlıklı ses gücü seviyesi, ölçülmüş değerlerden hasaplanır. Metodun bütün kaynaklara uygulanabilmesi için fiziksel olarak sabit bir ölçme yüzeyi tespit edilmeli ve burada, kaynak tarafından üretilen gürültü zaman içinde sabit olmalıdır (Madde 3.13’de tarif edildiği gibi). Bu metot, içeride veya özel amaç durumunda, deney çevrelerinde kullanmaya uygun bir metottur.
Kapsam (İng) : This part of IS0 9614 specifies a method for measuring the component of sound intensity normal to a measurement surface which is chosen so as to enclose the noise source(s) of which the sound power level is to be determined. The one-octave, one-thirdoctave or band-limited weighted sound power level is calculated from the measured values. The method is applicable to any source for which a physically stationary measurement surface can be defined, and on which the noise generated by the source is stationary in time (as defined in 3.13). The source is defined by the choice of measurement surface. The method is applicable in situ, or in special purpose test environments.
Yerini Aldığı : TS EN ISO 9614-1 :1998;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 9614-1:2009
Uluslararası Karşılıklar : ISO 9614-1-EQV; EN ISO 9614-1-EQV; DIN EN ISO 9614-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 9614-1
ICS Kodu : 17.140.01 Akustik Ölçümleri ve Gürültünün Azaltılması (Genel)
Atıf Yapılan STD : : (ISO 5725:1986);;   : (IEC 60942:1988);;  TS EN 61043 :1996;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 25
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-