Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 12517/A1/AC      
Kabul Tarihi : 25.04.2006
İptal Tarihi : 12.10.2006
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kaynakların tahribatsız muayenesi- Kaynaklı birleştirmelerin radyografik muayenesi- Kabul seviyeleri
Başlık (İng) : Non-destructive examination of welds - Radiographic examination of welded joints - Acceptance levels
Kapsam :
Kapsam (İng) :
Yerine Geçen : TS EN 12517-1 :2006;  
Tadil Edilen : TS EN 12517 :2002;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12517:1998/A1:2002/AC:2003
ICS Kodu : 25.160.40 Kaynaklı Bağlantılar
Cen/Cenelec : CEN
Dili : en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-