Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60695-2-12      
Kabul Tarihi : 28.01.2004
İptal Tarihi : 24.02.2004
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-12: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney metotları - Malzemeler için kızaran tel ile alevlenebilirlik deneyi metodu
Başlık (İng) : Fire hazard testing -- Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for materials
Kapsam :
Kapsam (İng) :
Yerine Geçen : TS EN 60695-2-12 :2004;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60695-2-12:2001
ICS Kodu : 13.220.40 Malzeme ve Ürünlerin Tutuşma ve Yanabilirliği
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-