Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 15258      
Tercüme Tarihi : 13.04.2015
Kabul Tarihi : 19.01.2010
Hazırlık Grubu : TK13: Yapı Güvenliği Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Öndökümlü beton mamuller - İstinat duvarı elemanları
Başlık (İng) : Precast concrete products - Retaining wall elements
Kapsam : Bu Avrupa Standardı, donatısız, donatılı veya öngerilmeli betondan imal edilmiş öndökümlü elemanlar için gerekli şartları, temel performans kriterlerini ve uygunluk değerlendirmesini kapsar. Bu Avrupa standardı kapsamındaki mamuller, aşağıda verilen uygulamalarda, istinat duvarının bir bölümü olarak kullanılması amacıyla tasarlanmıştır: - Doğal zemin kazıları ve hendeklerinin yerinde tutulması, - Yollardaki toprak dolguların, platformların vb. yerinde tutulması, - Köprü kenar ayakları ve kanat duvarları, - Kum çakıl, vb. birkaç çeşit tip gevşek malzemenin yerinde tutulması. Bu Avrupa Standardı kapsamındaki bazı öndökümlü eleman örnekleri, bilgi amaçlı olarak verilen Ek B’de gösterilmiştir. Deprem bölgesinde kullanım için gerekli özel şartları karşılaması durumunda, mamuller deprem bölgesinde kullanılabilir. Bu Avrupa standardı aşağıda verilenleri kapsamaz: - Tanklar veya sıvı tutucu yapıların istinat duvarları için mamuller, - Yüksekliği 1,0 m’ye kadar olan istinat duvarı elemanları ile ikincil yükler (hafif sürşarj yükleriyle en büyük yatay toprak dolgu yükü) için kullanıma uygun istinat duvarlarında, 1,0 m yüksekliğe kadar istinat duvarına montajlanan elemanları (örneğin, küçük duvarlar için istifli çiçek kutuları), - Sadece görsel işleve sahip ve bu nedenle herhangi bir yük taşımayan (örneğin, toprak basınç yükleri, karayolu yük etkileri vb.) istifli bitki kutuları için mamuller - Öndökümlü diyafram duvarlar (beton palplanj)
Kapsam (İng) : This European Standard deals with the requirements, the basic performance criteria and evaluation of conformity for precast elements made of plain, reinforced or prestressed normal weight concrete, used for the construction of retaining walls. The products covered by this European Standard are intended to be used as part of retaining walls in applications such as: ? to retain natural ground excavations and trenches; ? to retain earth fills for roads, platforms, etc.; ? in bridge abutments and their flank walls; ? to retain several kinds of loose materials such as sand, gravel, etc. Some examples of precast elements considered in this European Standard are shown in the Informative Annex B. The products may be used in seismic areas on condition that they fulfil the requirements specific to this use. This European Standard does not cover: ? products for retaining walls of tanks or reservoirs of liquids; ? retaining wall elements up to a height of 1,0 m and those assembled to form retaining walls of up to 1,0 m in height (e.g. stacked flower boxes for dwarf walls) if the corresponding retaining wall is used for secondary loads (max. horizontal earth fill and with light surcharge); ? products for stacked planting boxes, having only façade functions, and therefore not submitted to any loads (such as earth pressure loads, highway load effects, etc.); ? precast diaphragm walls (concrete sheet piling).
Yararlanılan Kaynak : EN 15258:2008
Uluslararası Karşılıklar : EN 15258-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 15258
ICS Kodu : 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 1990 :2002;  TS EN 1992-1-1 :2005;  TS EN 13369 :2010;  TS EN ISO 12572 :2001;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 32
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-